The participants of the championship of Ukraine among amateur teams of the 2022/2023 season have been determined

Two groups of participants of the Ukrainian football championship among amateur teams of the 2022/2023 season have been formed, reports the Association of amateur football of Ukraine reports..

Group 1

 1. FC Kulykiv (Lviv region).
 2. "Lutsksantekhmontazh No. 536" (Lutsk).
 3. "Agron" (Velikogaiv OTG, Ternopil Oblast).
 4. "Varatyk" (Kolomiya, Ivano-Frankivsk region). 
 5. "Colossus" (Polonne, Khmelnytskyi region).
 6. "Fakel" (Lipovets, Vinnytsia region).

Group 2

 1. "Druzhba" (Myrivka, Kyiv region).
 2. "Sturm" (Ivankiv, Kyiv region).
 3. Lokomotiv (Kyiv).
 4. "Athlet" (Kyiv).
 5. "Olympia" (Savintsi, Poltava Region).
 6. "Motor" (Zaporizhia).
 7. "Naftovyk" (Okhtyrka, Sumy Region).

The matches of the 1st round will take place on September 10-11.

TOPIC NEWS
02.08.2023 14:00

Championship of Ukraine among amateur teams: two groups of tournament participants of the 2023/2024 season have been formed

Preparations are underway for the start of the new championship of Ukraine among amateurs...

30.06.2021 20:12

LNZ (Lebedyn) is the champion of Ukraine among amateurs of the 2020/2021 season

In Kiev at the STC. Bannikov held a duel for the gold awards of the champion ...

02.09.2020 11:02

Championship of Ukraine among amateur teams: lineups of the 2020/2021 season have been approved

Forms of groups of the championship of Ukraine among amateur teams of sez ...

16.08.2020 22:12

Viktoriya Mykolaivka is the champion of Ukraine among amateurs-2019/2020

In Kiev at the STC. Bannikov held a duel for the gold awards of the champion ...

Subscribe to news