Composition: Beach soccer team

 

 Club

date birth

Goalkeepers

 

 

Andriy Nerush

Griffin

21.08.1982

Taras Kovalenko

NC Beach Soccer

07.03.1989

Oleksandr Poslavskyi

"VIT"

09.03.1990

Field players

 

 

Igor Borsuk

Levante

06.04.1983

Andriy Borsuk

Arthur Music

16.12.1985

Oleg Zborovsky

Arthur Music

31.03.1982

Oleg Shchitnik

NC Beach Soccer

27.11.1998

Alexander Korniychuk

"VIT"

13.08.1983

Yuri Shcherytsia

"VIT"

25.02.1994

Ivan Hlutskyi

"VIT"

20.10.1987

Dmitry Medvid

"VIT"

28.12.1988

Maxim Voytok

"VIT"

01.11.1991

Oleg Budzko

"VIT"

17.12.1989

Dmitry Voitenko

Alternatyva

01.08.1992

Andriy Pashko

Alternatyva

13.09.1998

Timofey Verbytskyi

Alternatyva

08.10.2004

Yaroslav Zavorotny

Alternatyva

16.04.1987

Ihor Levchenko

Alternatyva

23.08.1996

Alexander Kolesnikov

Alternatyva

24.05.1988

 

Coach

 

Mykola Kostenko

 

17.04.1976

Subscribe to news